ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

วิจัยพัฒนาโคนมพันธุ์ไทย “ทรอปิคอล โฮลสไตน์”

69233[2]

 

พัฒนาน้ำเชื้อพ่อโคนมพันธุ์ดี สร้างโคนมที่ให้ทั้งผลผลิต คุณภาพ ปริมาณน้ำนมไขมัน โปรตีน และ การลดต้นทุน โดยดึงจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และลดการนำเข้า…

การเลี้ยงโคนมในบ้านเรานั้น มีลักษณะแบบใกล้ชิด (intensive system) ซึ่งการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างแม่โครุ่นใหม่จะใช้วิธีเลือกน้ำเชื้อจากพ่อโคนมพันธุ์ดีที่ผ่านการพิสูจน์ ที่ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศแล้วนำมาผสมเทียม

หลังศึกษาวิจัยข้อมูลระดับประเทศ พบว่า เกษตรกรต้องลงทุนสูงด้านการจัดการภายในฟาร์ม ทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดพ่อพันธุ์ จึงจะได้ปริมาณน้ำนมตามที่คาดไว้

ฉะนี้…เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นางจุรีรัตน์ แสนโภชน์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะจึงทำโครงการ “พัฒนาและผลิตน้ำเชื้อพ่อโคนมพันธุ์ดี (Master Bull Project)” ขึ้น เพื่อให้การเลี้ยงโคนมของบ้านเราให้มีต้นทุนต่ำ

นางจุรีรัตน์ บอกว่า…น้ำเชื้อโคจากต่างประเทศเป็นพันธุ์ที่ดีมาก แต่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงในบ้านเรา เพราะหากต้องการปริมาณน้ำนมมาก ต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับถิ่นที่มา ในการสร้างปรับปรุงพันธุ์ต้องคำนึงข้อสำคัญว่า คัดที่ไหน ใช้ที่นั่น เลือกที่ไหน ใช้ที่นั่น เพื่อให้เหมาะสมตรงกับความ ต้องการของตลาดบ้านเราที่ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นนมพร้อมดื่ม ไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เป็นชีส เนย และนมเป็นลำดับสุดท้าย

ดังนั้น การวิจัยลำดับแรกจึงมุ่งที่ด้าน เศรษฐกิจ ทั้งผลผลิต คุณภาพ ปริมาณน้ำนมไขมัน โปรตีน และ การลดต้นทุน ที่หลักสำคัญคือ รูปร่างที่ดีดูจากขา กีบ ระบบเต้านม แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพัฒนาควบคู่กัน เพราะหากน้ำนมมากโอกาสเป็นเต้าอักเสบจะสูง ซึ่งพันธุ์โคพื้นฐานจะใช้ “โฮ-สไตล์ ฟรีเชียน สายอเมริกา” เพราะ ให้ปริมาณน้ำนมมากที่สุดในโลกด้วยการเอาน้ำเชื้อตัวคัดจากเมืองนอก 10 พ่อ เข้ามาผสมกับแม่พื้นฐานที่มีอยู่ ระดับสายเลือด 75-85 เปอร์เซ็นต์ ประเมินพันธุ์แม่วัวว่าตัวไหนมีพันธุกรรมดี ซึ่งใช้วิธีโปรแกรมประเมินในทางสถิติ จากนั้นเลือกแม่พันธุ์ (Bull bam) มาผสมน้ำเชื้ออีกครั้ง กระทั่งได้ลูกตัวผู้นำมาเลี้ยงที่ศูนย์พ่อพันธุ์ ดูอัตราการเจริญเติบโต รูปร่าง และ คุณภาพน้ำเชื้อ

…นำไปรีดน้ำเชื้อผสมกับโคของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ “ทดสอบลูกสาว” ประเมินน้ำนม โดยดูจากค่าเฉลี่ยของประเทศในด้านพันธุกรรม แม่ไหนที่อยู่ในเกณฑ์จึงเก็บไว้ ซึ่งก็คือพันธุ์โคนม “ทรอปิคอล โฮลสไตน์” ที่มีคุณสมบัติให้กำเนิดลูกสาวพันธุกรรมดี แม้ เลี้ยงดูในสภาพทั่วไป สามารถให้ปริมาณน้ำนมที่ 305 วัน ได้สูงถึง 5,000-6,000 กก.

ส่วนพ่อพันธุ์ที่คัดทิ้ง น้ำเชื้อที่รีดไว้ก็จะเททิ้งทั้งหมด ป้องกันพันธุกรรมด้อยหลุดเล็ดรอด อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมทดสอบพันธุ์ พบว่าในแถบภาคอีสานโคจะให้น้ำนมดีกว่าในหลายๆพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศมีลักษณะร้อนแห้งนั่นเอง การสร้างโคนมพันธุ์ดีนอกจากประเทศไทยจะมีความมั่นคงในด้านพันธุกรรมโคนม ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำเชื้อและอาหารจากต่างประเทศ

สำหรับเกษตรกรที่มุ่งเข้าสู่เส้นทาง “นักรีด” น้ำนม สามารถติดต่อขอรับบริการน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคได้ในราคาย่อมเยา ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน

ที่มา : http://www.thairath.co.th

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)