ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

พยาธิเส้นด้ายในปลาปอมปาดัวร์

p2

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปลาน้ำจืดสวยงามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ ไทยมีถิ่นกำเนิดและอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในลุ่มน้ำ อะเมซอน ทวีปอเมริกาใต้ เกษตรกรไทยได้นำปลาสวยงามเหล่านั้นมาทำการเพาะเลี้ยงจนประสบความสำเร็จและมี การพัฒนาในเรื่องการเลี้ยงไปมาก สามารถผลิตลูกปลาได้เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งผู้เลี้ยงใน และต่างประเทศ

ในขณะเดียวกันปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการผลิตปลาน้ำจืดสวยงามเพื่อการส่งออก ก็คือ การเกิดโรค อย่างกรณีของผลการวิจัยปลาปอมปาดัวร์ที่ป่วยและแสดงอาการภายนอกเหมือนกัน เช่น อาการผอมผิดปกติ สีผิวคล้ำ ซึม รวมกลุ่มอาศัยตามพื้นตู้และไม่กินอาหาร เป็นต้น

ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ จากสถาบัน วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ให้รายละเอียดของอาการเกิดโรคดังกล่าวในปลาปอมปาดัวร์ว่าอาจเกิดได้จาก ปรสิตโปรโตซัวมีแส้ หรืออาจเกิดจากปรสิต ตัวกลม หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ พยาธิเส้นด้ายถ้าตรวจวินิจฉัยโรคแล้วพบว่าการป่วยเกิดจากโปรโตซัว ความรุนแรงของโรคค่อนข้างสูงและรักษาโรคได้ยากมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่นิยมรักษา มักจะกำจัดปลาที่เป็นโรคเพื่อตัดวงจรชีวิต

แต่ถ้าปลาปอมปาดัวร์ป่วยเกิดจากพยาธิเส้นด้ายหรือปรสิตตัวกลม (รูปร่างของพยาธิเส้นด้ายจะมีลักษณะรูปร่าง ลำตัวกลม เพรียว ยาว หัวแหลมท้ายแหลม ไม่มีข้อปล้องคล้ายเส้นด้าย มีสีขาวหรือสีเนื้อ มีขนาดเล็กมาก ๆ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  จะต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์) สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาถ่ายพยาธิ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นทำได้ด้วยการเก็บมูลถ่ายใหม่ ๆ ของปลาปอมปาดัวร์ที่มีอาการของโรคมาตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ อาจจะพบ  ไข่หรือตัวอ่อนของปรสิตตัวกลม แต่ถ้า เป็นโรคเกิดจากโปรโตซัวจะสังเกตได้ยาก กว่า เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก ๆ  และตัว  ใส ไม่มีสี แต่จะดูให้ละเอียดชัดเจนด้วยการย้อมสี

ปัจจุบันพบว่าพยาธิเส้นด้ายที่พบมากในปลาปอมปาดัวร์ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือแคบพิลาเรียและอิ๊กชีโอยูริส และมีการสันนิษฐานว่าการพบพยาธิเส้นด้ายทั้ง 2 ชนิดนี้น่าจะปนเปื้อนมากับปลาปอมปาดัวร์ตั้งแต่เริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยและ มีการแพร่กระจายของโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ การแพร่กระจายของโรคจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกฟาร์มหนึ่งในประเทศนั้นอาจจะเกิด ขึ้นโดยการนำปลารุ่นใหม่เข้ามาในฟาร์มโดยไม่มีระบบการกักกันโรคและเกิดการ แพร่กระจายจาก ตู้หนึ่งไปยังอีกตู้หนึ่งภายในฟาร์มเดียว กัน

วิธีการป้อง กันการปนเปื้อนปรสิตตัวกลมทำได้โดยการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี การจัดการให้อาหารที่สะอาด การกำจัดเศษอาหารและตะกอนเพื่อตัดวงจรชีวิตของปรสิต รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด โทร. 0-2579-4122

ที่มา : http://www.dailynews.co.th

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)