ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์

p2

‘ลด-ละ-เลิก’ ทำร้ายเพื่อนร่วมโลก

หากเอ่ยถึง สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Society for the Protection of Animals หรือ WSPA) หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักและอาจจะไม่รู้ด้วยว่าองค์กรนี้นั้นปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์และพิทักษ์สัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก

   

ทุกวันนี้สัตว์ต่าง ๆ และสัตว์ป่ามีแนวโน้มถูกทารุณกรรมและถูกทำร้ายมากขึ้น จากหลากหลายสาเหตุมารวมกัน ทำให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่สามารถลุกขึ้นมาตอบโต้หรือต่อสู้ให้พ้นการถูกรังแกจากน้ำมือมนุษย์ได้เลย

   

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวัฒนา เวทยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา นางสุวิมล บุญทารมณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกันแถลงข่าวปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพ สัตว์ ท่ามกลางความสนใจของหลายฝ่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชนปักหลักรายงานข่าวแน่นขนัด

   

นายภิมุข กล่าวว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์นั้นสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางกระทรวงฯมีนโยบายดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว การร่วมปฏิญญาฯในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกรับรู้ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยปฏิญญามีพันธสัญญาปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์สัตว์และคุ้มครองสัตว์อย่างจริงจัง และนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยา กรธรรมชาติฯ ก็ลงนามความร่วมมือปฏิญญา สากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2553

   

“ในอนาคตการทำงานจากปฏิญญา สากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์นี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์แต่ละชนิดไม่ถูกทำ  ร้ายหรือถูกไล่ล่า ในฐานะตัวแทนของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังว่าในการร่วมมือครั้งนี้จะทำให้มนุษย์เห็นความสำคัญและคุณค่าของสัตว์ป่าและสัตว์ต่าง ๆ เพราะทุกตัวมีชีวิตและจิตใจไม่ต่างจากมนุษย์เราเลย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

   

ขณะที่ นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยืนยันว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีโครงการสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์อยู่แล้ว เราจัดตั้งโครงการคุ้มครองและเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์หายากไม่ให้สูญพันธุ์ ขณะนี้เราเริ่มจัดตั้งโครงการพ่อแม่  อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานที่เพาะเลี้ยง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้คนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าร่วมกัน     อนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดไป

   

สำหรับสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) เป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า 1,000 องค์กร อยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษ

   

สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) มีเจตนารมณ์ ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและปกป้องสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกให้ปราศจากการถูกทารุณกรรมอย่างถาวร ด้วยการยกระดับ การคุ้มครองสวัสดิภาพ สัตว์สู่สากลและสนับสนุนสมาคมในประเทศต่าง ๆ เพื่อชักจูง ให้รัฐบาลออก มาตรฐานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และยุติการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์ อีก ทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์กรสหประชาชาติ และคณะมนตรียุโรป

   

โดยมุ่งเป้าหมาย 6 ภารกิจหลักเป็นสำคัญ ได้แก่

   

1. คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง ให้ความคุ้มครองและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดอย่างมีมนุษยธรรม ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การคุมกำเนิดประชา กรสุนัข และดูแลม้าใช้งาน

   

2.คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า รณรงค์ ร่วมไปกับหน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยุติการหาประโยชน์จากการจับสัตว์มากักขังทั้งเป็น หรือฆ่าอย่างทารุณเพื่อเป็นสินค้า และอาหาร โดยได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น รณรงค์การยุติฆ่าหมี วาฬ หรือโลมา เพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์หรือเป็นอาหาร

   

3.คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในระบบฟาร์ม จุดมุ่งหมายของการรณรงค์คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในระบบฟาร์ม ก็เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นได้รับการเลี้ยงดูที่ดีตลอดช่วงชีวิตก่อนที่จะถูกนำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารให้กับมนุษย์ และบูรณาการให้กับการคุ้มครองสัตว์ที่ยั่งยืน

   

4.ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ ให้การช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะจากน้ำมือมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ โดยร่วมงานกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรระดับโลก ด้วยการจัดหาสัตวแพทย์เข้าไปดูแล สวัสดิภาพและพยาบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งในรูปแบบ จัดทำคลินิกเคลื่อนที่ หรือสร้างปัจจัยพื้นฐานให้สัตว์ได้รับความสะดวกสบาย

   

5.สร้างความตระหนักรู้-ให้การศึกษาเยาวชนจัดทำโครงการให้การศึกษาถึงปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป และสมาชิก เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อสร้างแนวร่วมสำคัญแห่งอนาคตที่จะมาสานต่อการส่งเสริมสวัสดิภาพชีวิตให้กับสัตว์ อีกทั้งยังมีโครงการด้านแนวคิดใหม่ สำหรับสวัสดิภาพสัตว์ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์

   

6.โครงการ UDAW-10 ล้านชื่อเพื่อปฏิญญาสากล การออกกฎหมายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกัน การทารุณกรรมทั่วโลก ดังนั้น โครงการ Universal Declaration on Animal Welfare ของ WSPA จึงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์รวบรวม 10 ล้านรายชื่อ ส่งมอบให้องค์การสหประชาชาติออกปฏิญญาสากล ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์

   

อย่างไรก็ตาม WSPA ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลงนามสนับสนุน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์  (UDAW)” ด้วยการนำรายชื่อของประชา คมโลกจำนวน 10 ล้านรายชื่อ ยื่นต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) ภายในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลนานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึก สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความยินดีได้ พร้อมแสดงให้รัฐบาลเห็นว่า สวัสดิภาพสัตว์เป็นสิ่งจำเป็น และควรพิจารณาออกปฏิญญาสากลว่าด้วย สวัสดิภาพสัตว์ โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ มีผู้ร่วมลงนามจากกลุ่ม ศิลปินนักร้อง นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม เช่น ปอ ทฤษฎี, อ้น สราวุธ, เจี๊ยบ โสภิตนภา, น้ำผึ้ง ณัฐริกา, ฟลุค เกริกพล, ตุ๊ก จันทร์จิรา, บอล วิทวัส, อั๋น ภูวนาท, หนูแหวน ปวริศา, จี๊ด แสงทอง, ฟรอเรนซ์, นาตาลี-บอล เป็นต้น

ที่มา : http://www.dailynews.co.th

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)