ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

logo

 

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย น.สพ. ยุคล ลิ้ม-แหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,   นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ, และ ดร. ยุกติ สาริกะภูติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดสัตว์และกิจกรรมการแสดง เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2552    เวลา 09.00 – 18.00 น.  ณ  สวนสามพราน    โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ จ. นครปฐม จัดโดย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมชมรม/สมาคมสัตว์เลี้ยง กว่า 30 องค์กร ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกลางแจ้งแห่งเดียวในประเทศ ไทย ที่ให้ความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักมากมาย ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 แถลงว่า   “งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน นำโดย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรมการสัตว์ทหารบก  และภาคเอกชน ประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน  และสมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยปีนี้มีการรวบรวมสัตว์เลี้ยงมากที่ สุดไว้ในงานเดียว ถึง  8 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก ไก่ แพะ กระต่าย และสัตว์เลื้อยคลาน

การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาสนใจสัตว์เลี้ยงมากขึ้นหัน มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง  นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยพัฒนาวงการสัตว์เลี้ยงของไทยในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพการขยายพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นการช่วยสร้างราย ได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่ง

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)